Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Tiền Thưởng Hấp Dẫn Nhất Trên Thị Trường

60% Chia Sẻ Doanh Thu. 10% Hoa hồng Tiền nạp. Bonus tùy chỉnh cho khách hàng. Thêm thu nhập từ người sao chép (Copier) của bạn

Chương Trình Đối Tác Ngoại Hối Hấp Dẫn Nhất

Chương trình Đối tác tại MTrading là một hệ thống minh bạch dựa trên mức độ tích cực, cho phép các IB kiếm được tới 60% hoa hồng bằng cách thu hút những khách hàng mới

60_percent

Chia sẻ doanh thu lên đến 60%

10_percent

Thêm hoa hồng lên đến 10% Tiền Nạp Ròng

sub_ibs

Thêm 10% hoa hồng từ các Đối tác phụ

payouts

Thanh toán tự động mỗi ngày

chart

Bảng điều khiển trực quan và các báo cáo đầy đủ chi tiết

notepad

Mô hình Đối tác minh bạch và theo cấp độ

support

Hỗ trợ Marketing cho Đối tác

rebates

Tùy chỉnh mức Hoàn Tiền

Mô hình Đối tác Dynamic. Cấp độ càng cao hoa hồng càng nhiều

Khách đang giao dịch

0

6

11

21

51+

20%/0%

30%/1%

40%/3%

50%/5%

60%/10%

Chênh Lệch Giá / Hoa hồng Tiền nạp

Tìm hiểu thêm về Hoa hồng Tiền nạp

Hoa hồng Tiền nạp được tính dựa trên kết quả hoạt động của Đối tác trong một tháng.

Cấp Family

Cấp Silver

Cấp Gold

Cấp Platinum

Cấp Diamond

Từ 0-5 khách hàng đang giao dịch

Từ 6-10 khách hàng đang giao dịch

Từ 11-20 khách hàng đang giao dịch

Từ 21-50 khách hàng đang giao dịch

Từ 51+ khách hàng đang giao dịch

20% Chia sẻ doanh thu

30% Chia sẻ doanh thu

40% Chia sẻ doanh thu

50% Chia sẻ doanh thu

60% Chia sẻ doanh thu

Nhận thêm 0% Tiền Nạp Ròng từ các khách hàng được giới thiệu

Nhận thêm 1% Tiền Nạp Ròng từ các khách hàng được giới thiệu

Nhận thêm 3% Tiền Nạp Ròng từ các khách hàng được giới thiệu

Nhận thêm 5% Tiền Nạp Ròng từ các khách hàng được giới thiệu

Nhận thêm 10% Tiền Nạp Ròng từ các khách hàng được giới thiệu

Trở thành Đối tác

Tìm hiểu thêm về Hoa hồng Tiền nạp

Hoa hồng Tiền nạp được tính dựa trên kết quả hoạt động của Đối tác trong một tháng.

Cách thức hoạt động

Tất cả những gì bạn cần là đăng ký trở thành Đối tác và thu hút khách hàng mới mở tài khoản qua liên kết giới thiệu của mình. Bạn càng có nhiều khách hàng đang giao dịch, bạn càng nhận được nhiều hoa hồng!

Thăng hạng cấp đối tác của bạn, có hơn 50 khách hàng đang giao dịch và nhận mức hoa hồng cao nhất với 60% chênh lệch giá và 10% Tiền Nạp Ròng.

Margin requirements banner
Coins

Chúng tôi đã trả thưởng cho nhiều Đối tác

$36,888,821

Coins

Trở Thành Đối Tác

Tiếp tục
Registration