Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Yêu Cầu Ký Quỹ

Chúng tôi cung cấp đòn bẩy linh hoạt cho các nhà giao dịch có tài khoản tại MTrading, giúp họ giao dịch Forex và CFD ngay cả với các khoản tiền nạp nhỏ

Yêu Cầu Ký Quỹ

Tỷ lệ đòn bẩy

Loại tiền tệ EUR, USD
Loại tài khoản

Cặp Tiền Chính

1:1000
lên đến 500,000
1:500
500,000 — 3,000,000
1:100
3,000,000 — 6,000,000
1:25
hơn 6,000,000

Cặp Tiền Phụ

1:1000
lên đến 350,000
1:500
350,000 — 2,000,000
1:100
2,000,000 — 3,000,000
1:25
hơn 3,000,000

Cặp Tiền Ngoại Lai

1:1000
lên đến 100,000
1:500
100,000 — 700,000
1:100
700,000 — 1,000,000
1:25
hơn 1,000,000

Cổ Phiếu (CFD, ETF)

1:50
lên đến 10,000
1:20
10,000 — 150,000
1:10
hơn 150,000

ASX200, DAX40, DJI30, FTSE100, NQ100, SP500

1:500
lên đến 300,000
1:200
300,000 — 1,500,000
1:50
1,500,000 — 2,500,000
1:10
hơn 2,500,000

CAC40, HSI50, JP225, STOXX50

1:200
lên đến 300,000
1:50
300,000 — 500,000
1:10
hơn 500,000

GOLD, SILVER

1:1000
lên đến 300,000
1:500
300,000 — 600,000
1:200
600,000 — 1,200,000
1:100
1,200,000 — 1,800,000
1:10
hơn 1,800,000

CRUDOIL, BRENT, NGAS

1:30
lên đến 100,000
1:20
100,000 — 800,000
1:10
hơn 800,000

PLATINUM, PALLADIUM

1:200
lên đến 300,000
1:50
300,000 — 500,000
1:10
hơn 500,000

CẶP TIỀN ĐIỆN TỬ

1:100
lên đến 10,000
1:20
10,000 — 100,000
1:10
100,000 — 1,000,000
1:1
hơn 1,000,000

Cặp Tiền Chính

1:1000
lên đến 500,000
1:500
500,000 — 3,000,000
1:100
3,000,000 — 6,000,000
1:25
hơn 6,000,000

Cặp Tiền Phụ

1:1000
lên đến 350,000
1:500
350,000 — 2,000,000
1:100
2,000,000 — 3,000,000
1:25
hơn 3,000,000

Cặp Tiền Ngoại Lai

1:1000
lên đến 100,000
1:500
100,000 — 700,000
1:100
700,000 — 1,000,000
1:25
hơn 1,000,000

Cổ Phiếu (CFD, ETF)

1:50
lên đến 10,000
1:20
10,000 — 150,000
1:10
hơn 150,000

ASX200, DAX40, DJI30, FTSE100, NQ100, SP500

1:500
lên đến 300,000
1:200
300,000 — 1,500,000
1:50
1,500,000 — 2,500,000
1:10
hơn 2,500,000

CAC40, HSI50, JP225, STOXX50

1:200
lên đến 300,000
1:50
300,000 — 500,000
1:10
hơn 500,000

GOLD, SILVER

1:1000
lên đến 300,000
1:500
300,000 — 600,000
1:200
600,000 — 1,200,000
1:100
1,200,000 — 1,800,000
1:10
hơn 1,800,000

CRUDOIL, BRENT, NGAS

1:30
lên đến 100,000
1:20
100,000 — 800,000
1:10
hơn 800,000

PLATINUM, PALLADIUM

1:200
lên đến 300,000
1:50
300,000 — 500,000
1:10
hơn 500,000

CẶP TIỀN ĐIỆN TỬ

1:100
lên đến 10,000
1:20
10,000 — 100,000
1:10
100,000 — 1,000,000
1:1
hơn 1,000,000

M.Cent là một loại tài khoản giao dịch thật với số dư tính bằng cent. Nếu bạn ký quỹ $10, số dư tài khoản của bạn sẽ hiển thị 1000 cent.

Tất cả các vị thế đã mở cũng sẽ hiển thị bằng cent. Tài khoản M.Cent tại MTrading cho phép sử dụng đòn bẩy LÊN ĐẾN 1:1000, được cố định bất kể giá trị vị thế. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ đòn bẩy trong Phòng Giao Dịch đối với tất cả các lệnh trên tài khoản cent của bạn. Sử dụng 1:25, 1:100 hoặc bất kỳ tỷ lệ đòn bẩy nào khác trong giới hạn để giao dịch thoải mái. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đòn bẩy có thể khuếch đại không chỉ lợi nhuận mà còn cả thua lỗ của bạn trong một số trường hợp.

Bắt Đầu Giao Dịch
  1. Nếu một lệnh được mở hoặc đóng (hoàn toàn hoặc một phần) trên bất kỳ tài khoản nào trong vòng một giờ trước khi kết thúc phiên giao dịch vào ngày Thứ Sáu đối với bất kỳ tài sản nào, tỷ lệ đòn bẩy được áp dụng cho tất cả các vị thế là 1:50, bao gồm các lệnh được mở trước giờ đóng cửa nhưng không bao gồm những lệnh có tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn (ví dụ 1:10). Điều khoản nêu trên có thể kéo dài hơn đối với một số CFD chỉ số tiền mặt và trái phiếu, các thông tin liên quan được xác định trên trang Chi tiết Sản phẩm Giao dịch. Giá trị ký quỹ của các lệnh với tỷ lệ đòn bẩy 1:50 được áp dụng trong thời gian một giờ trước khi đóng cửa được tự động tính toán lại vào cuối tuần. Vào phiên mở cửa ngày Thứ Hai, đòn bẩy áp dụng cho các lệnh này sẽ tương ứng với giá trị ước lượng của chúng theo các điều khoản ký quỹ chung. Các thiết lập tỷ lệ đòn bẩy bạn chọn trong Phòng Giao Dịch cũng sẽ được xem xét (vui lòng tham khảo lưu ý 2 dưới đây). Xin lưu ý các điều khoản trên có thể được áp dụng cho những ngày khác trong tuần vào các ngày lễ ảnh hưởng đến lịch giao dịch và sẽ được thông báo.
  2. Bạn có thể chọn giảm hoặc tăng đòn bẩy của tài khoản theo cách thủ công, bằng cách chọn một trong các tỷ lệ đòn bẩy ở phần cài đặt tài khoản trong Phòng Giao Dịch. Xin lưu ý rằng thay đổi đòn bẩy tài khoản có hiệu lực ngay lập tức với giá trị ký quỹ cho tất cả các lệnh. Nếu bạn chọn giảm tỷ lệ đòn bẩy, giá trị ký quỹ ước lượng được áp dụng cho các lệnh của bạn sẽ bắt đầu từ các giá trị tương ứng với mức đòn bẩy đã chọn theo bảng bên trên.
  3. Yêu cầu ký quỹ đối với các thị trường ngoài mục liệt kê nêu trên có thể tìm thấy trong Chi tiết Sản phẩm Giao dịch, bằng cách chọn các tài sản cần thiết trong menu tra cứu.