Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Thăng hạng cùng Copy Trade

Copy Trade (Sao chép Giao dịch) tại MTrading là một dịch vụ tự động, giúp sao chép các nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất. Trở thành Người sao chép hoặc Chuyên gia để kiếm thêm thu nhập với chênh lệch giá thấp nhất và các điều kiện giao dịch hấp dẫn khác.

Chuyên Gia

Chia sẻ chiến lược để kiếm nhiều tiền hơn nữa...

 • Bạn giỏi giao dịch? Kiếm nhiều tiền hơn gấp 10 lần bằng cách chia sẻ các chiến lược của bạn với tư cách là một Chuyên gia.
 • Nhận hoa hồng được thanh toán tự động và thường xuyên đối với mỗi người sao chép mới.
 • Kiểm tra và chia sẻ số liệu thống kê của bạn để thu hút người sao chép mới.
Tạo Chiến Lược Đầu Tiên
Malaysia

Jenny Wilson

Monthly profit

927.89 %

Monthly profit

927.89 %

Subscribers

86+12

Total Investment

120,252.00 USD

Subscribers

86+12

Total Investment

120,252.00 USD

How to get started?

Làm thế nào để bắt đầu?

 • 1. Đăng ký

  Đăng ký và ký quỹ để bắt đầu.

 • 2. Bắt đầu giao dịch

  Giao dịch theo cách bạn muốn tại MTrading.

 • 3. Công khai chiến lược

  Công khai chiến lược khi bạn sẵn sàng nhận hoa hồng từ Người sao chép.

Trở Thành Chuyên Gia

Cập nhật những chuyên gia giao dịch tốt nhất trong tuần qua kênh Telegram của chúng tôi

Những câu hỏi thường gặp

Làm sao để trở thành Chuyên Gia?

Để trở thành Chuyên gia, hãy thực hiện theo các bước đơn giản sau: 1. Mở một tài khoản thật mới từ trang Bảng điều khiển, nhấp vào Hiển thị tất cả, Chọn Loại tài khoản - Chuyên gia, sau đó nhấn Lưu. 2. Nhấp vào tài khoản chuyên gia của bạn, sau đó nhấp vào Công khai chiến lược. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang hướng dẫn để tạo chiến lược. Ghi rõ tất cả các thông tin cần thiết bao gồm hoa hồng và loại hình sao chép của bạn.

Khi nào Chia Sẻ Lợi Nhuận/Hoa Hồng được thanh toán?

Chia sẻ lợi nhuận, hay hoa hồng, chỉ được tính dựa trên lợi nhuận có được từ việc sao chép chuyên gia và được trả vào mỗi Chủ nhật của tuần trước đó. Phí hiệu suất được trả hàng tuần hoặc hàng tháng theo cài đặt mà các chuyên gia thiết lập trên trang chiến lược của họ. Thông tin về các cài đặt đã thiết lập có thể được tìm thấy trên phần tổng quan của chiến lược.

Loại hình sao chép và công thức?

Bạn có thể chọn loại hình sao chép để chỉ định tỷ lệ mà Copier sẽ sao chép các vị thế của chuyên gia (của bạn). Công thức này giúp tính toán khối lượng (theo lot) vị thế của người sao chép. Dưới đây là các công thức sao chép: Theo Balance: Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * (Số dư của Người sao chép / Số dư của Chuyên gia) Theo Balance * Ratio: Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * (Số dư của Người sao chép / Số dư của Chuyên gia) * Tỷ suất Theo Equity: Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * (Vốn chủ sở hữu của Người sao chép / Vốn chủ sở hữu của Chuyên gia) Theo Equity * Ratio: Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * (Vốn chủ sở hữu của Người sao chép / Vốn chủ sở hữu của Chuyên gia) * Tỷ suất Theo Ratio: Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * Tỷ suất Theo Free Margin: Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * (Số dư khả dụng của Người sao chép / Số dư khả dụng của Chuyên gia) Theo Fix Lot: Số Lot của Người sao chép = Tỷ suất Ví dụ 1: Loại hình sao chép theo Fix Lot (Số Lot của Người sao chép = Tỷ suất). Nếu Người sao chép cài đặt Fix Lot = 0,03 thì tất cả các vị thế của Người sao chép đó sẽ được sao chép theo khối lượng bằng 0,03 (đối với chỉ số DJ/NQ/SP/Oil ... khối lượng giao dịch tối thiểu là 0,1). Trong trường hợp này, Người sao chép sẽ mở lệnh với khối lượng là 0,03 lot. Ví dụ 2: Loại hình sao chép theo Ratio (Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * Tỷ suất). Giả sử tỷ suất sao chép là Ratio = 2. Chuyên gia mở vị thế với số Lot = 0,5. Vậy thì, Số Lot của Người sao chép = 0,5 * 2 = 1,0 lot sẽ được mở trên tài khoản của Người sao chép.

Tôi phải đáp ứng những tiêu chí gì để được liệt kê trong danh sách Xếp hạng Chuyên gia?

Chiến lược của bạn phải trong trạng thái `Đã công khai` và tài khoản của bạn phải hoạt động. Điều này sẽ cho phép các nhà giao dịch khác tìm thấy chiến lược của bạn trong danh sách, đăng ký và bắt đầu sao chép các giao dịch của bạn.

Có những tính năng và chương trình khuyến mãi nào?

MTrading đem lại nhiều tính năng hấp dẫn, ví dụ: chúng tôi cung cấp chiến dịch quảng cáo cho các nhà giao dịch để tự quảng bá mình như một Chuyên gia chuyên nghiệp. Chuyên gia phải sử dụng khung thương hiệu của MTrading. Chuyên gia cần chuẩn bị nội dung chiến lược, và đội ngũ marketing của MTrading tại địa phương sẽ thiết lập một chiến dịch quảng cáo được MTrading tài trợ. Ngoài ra, các quảng cáo trên mạng xã hội sẽ được tài trợ bởi MTrading. Top 5 chuyên gia hàng đầu - Rising Star sẽ được giới thiệu trên trang Social Trading trong Phòng Giao Dịch để các Copier theo dõi và bắt đầu sao chép, bạn sẽ được “on top” hoàn toàn miễn phí.

Tôi là Chuyên gia, tôi có thể tìm thông tin về vốn, hoa hồng và số lượng người sao chép của mình ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về vốn, hoa hồng và hiệu suất chiến lược của mình trên trang tài khoản chuyên gia trong nền tảng Copy Trade. Trang người sao chép hiển thị danh mục đầu tư của bạn bao gồm danh sách tất cả Copier, hoa hồng đang chờ xử lý và đã nhận, số liệu thống kê người sao chép, số tài khoản người sao chép, trạng thái sao chép, ngày sao chép, số tiền đầu tư vào sao chép, lãi hoặc lỗ từ giao dịch và loại hình sao chép.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Giao dịch theo cách bạn muốn và tăng thêm thu nhập.

Sao Chép Giao Dịch
Registration